MenuZoek

Premiere Leven van de Wind

Niets kan een bezoek aan de molen evenaren, die vol in de wind staat te draaien!

De bezoekers van de Oudegeinse poldermolen zijn meestal zo bezig met alles wat ze zien dat het waarom van een poldermolen vaak niet uit de verf komt. De documentaire brengt  daar in 20 minuten verandering in, laat zien waarom die molen in vroeger dagen zo belangrijk was, en hoe dat in zijn werk ging. Laat zien dat de molens vooral in westelijk Nederland heel bepalend zijn geweest voor de inrichting van ons land.

Toen de Oudegeinse Poldermolen in 2003 werd verplaatst van achter de Henkel naar het Natuurkwartier werd de molen niet aangesloten op een watergangenstelsel. Sinds januari kan de molen weer echt aan het werk. En dat werk is natuurlijk  het teveel aan water in de ”stadspark Oudegein”polder uit te slaan op de Doorslag/Hollandse IJssel .De molen heeft ook nog een nieuwe functie gekregen, namelijk zo nodig   het water weer terug te sturen het park in zodat  door het verversen de waterkwaliteit in het park verbetert.

Leven van de Wind laat zien hoe belangrijk Wind en Molens vooral vroeger voor ons wel niet waren,  hier in de lage landen! Zonder poldermolens geen droge voeten! Bovendien speelden molens op vele gebieden een belangrijke rol, denk aan de korenmolen, de houtzaagmolens etc. Daarnaast laten de documentaire zien hoe een molen in elkaar zit en hoe deze werkt. En last but not least: molens zijn niet alleen iets uit het verleden, je kunt er vandaag de dag een geweldige hobby aan hebben door je te scholen als vrijwillig molenaar. En misschien nog belangrijker: het is een vakgebied waarin je een prima  boterham kunt verdienen in de molenmakerij en in de waterbouw.

De documentaire is ter beschikking van het onderwijs, ter inleiding van een bezoek aan de molen, of juist ter afsluiting van. Daarnaast draait de documentaire tijdens de openingsuren van het museum Warsenhoeck naast de molen voor een iedere belangstellende en of bezoeker van de molen.

Last but not least: Een vrijwillige bijdrage vinden we geweldig. Of, nog beter,  word Vriend van de molen , of molenmaat!

Het bestuur
Stichting Poldermolen Oudegein