MenuZoek
Bouw van nieuwe woningen in Nieuwegein | 1976

De geschiedenis van Nieuwegein in het kort

Begin jaren zeventig was er grote woningnood in de Randstad en in het bijzonder in de regio Utrecht. Daarom besloot het Rijk dat er ten zuiden van de stad Utrecht een nieuw woon/werkgebied moest komen. Op 1 juli 1971 werden de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd en ontstond de nieuwe gemeente Nieuwegein. De groeikern Nieuwegein moest zich ontwikkelen van ±13.000 inwoners (1971) naar ongeveer 50.000 inwoners in 1980.

Er werd flink gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Waar eens koeien graasden in een waterrijk boerenland verrezen moderne, groene woonwijken. Nieuwegein werd een combinatie van stad en platteland met een centrale regiofunctie. Vanaf het eerste begin werd ook veel geïnvesteerd in culturele voorzieningen en sportvoorzieningen.

Het enige dat ontbrak was een echt stadshart. Daarvoor werd in 1974 de eerst paal geslagen, precies tussen de twee dorpskernen van Jutphaas en Vreeswijk in. In september 1985 was het dan zover en werd Cityplaza officieel geopend. Een modern winkelcentrum met een compleet winkelaanbod dat tot de dag van vandaag niet alleen bezoekers uit Nieuwegein trekt maar ook uit de omliggende gemeenten. De tijd daarna bleef de stad werken aan een eigen identiteit. Na ruim twintig jaar was de groeikern Nieuwegein af. Voortaan ging Nieuwegein door als volwaardige, middelgrote, ‘gewone’ stad.

Door de centrale ligging, op een kruispunt van weg- en waterwegen, was en is Nieuwegein een ideale handelsplaats. Inmiddels zijn veel sectoren vertegenwoordigd op onze bedrijventerreinen. Dienstverlening, opslag en distributie springen er wel uit. Niet voor niets is Nieuwegein uitgeroepen tot logistieke hotspot!

Nieuwegein is een fijne woonstad voor jong en oud. En dat willen Nieuwegeiners ook in de toekomst zo houden. Onze stad telt nu meer dan 63.000 inwoners. Nieuwe ontwikkelingen blijven daarom belangrijk. De planning voor woningbouw krijgt de volle aandacht maar ook de voorzieningen die daarbij horen op het gebied van mobiliteit, natuur, cultuur en sport. Daarnaast blijven we zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Zodat Nieuwegein aantrekkelijk blijft voor bedrijven om zich hier te vestigen. Wist je dat Nieuwegeinse bedrijven en organisaties anno 2020 meer dan 46.000 arbeidsplaatsen bieden? Een derde daarvan wordt ingevuld door inwoners van onze stad.

Zo blijft Nieuwegein voor jong en oud prettig om te wonen en te werken. Die toekomst zit dus wel snor!

Wil je nog meer weten over de geschiedenis van Nieuwegein, kijk dan eens op de pagina geschiedenis van nieuwegein en op de historische Canon van Nieuwegein: www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-zuidwest/nieuwegein.